NA POČÁTKU ZÁLEŽÍ

šťastné dítě má předpoklad prožít spokojený život

Proč

Vytvářet blízké vztahy s druhými lidmi neodmyslitelně patří do našich životů. Tato citová pouta si vytváříme od ranného dětství. Pokud dítě nemá vhodné podmínky pro získání bezpečného citového pouta k dospělé osobě, může u něj dojít k tzv. poruchám vztahových vazeb.

„Mateřská péče o dítě není něčím, co může být popsáno pomocí rozpisu služeb, je to živý lidský vztah, který proměňuje osobnost na obou stranách. Dobrá výživa je také víc než kalorie a vitamíny, musíme si jídlo užívat a vychutnávat, pokud nám má dělat dobře. A podobně mateřství nemůže být měřeno na počet hodin denně strávených s dítětem, ale radostí zažívanou, když spolu maminka a dítě tráví čas. Takovou radost ze vzájemnosti si mohou obě strany užívat, jen když může pokračovat.“
John Bowlby in: Robert Karen, Becoming Attached

Pokud je ve vašem okolí rodina či dítě, jimž bychom mohli pomoci, 

KONTAKTUJTE NÁS

O projektu

Projekt vznikl z potřeby upozornit na problematiku důležitosti navázání dobrého citového vztahu mezi rodičem a dítětem. Statutární město Pardubice ve spolupráci s desítkou renomovaných psychologů (odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice a Poradny pro rodinu Pardubického kraje) vytvořilo sérii moderovaných besed pro žáky 5., potažmo 6. tříd ve snaze ukázat dětem  „zdravý“ pohled na rodinu a její fungování.

Odbornými garanty celého projektu jsou PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje a PaedDr. Bc. Jiří Knoll, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Základem projektu je 6 natočených videí, které svým zpracováním ukazují různé nepříznivé životní situace, kterým je dítě od mala v rodině vystavováno. Všechny spoty jsou natočeny očima dítěte, kdy je dítě pasivním účastníkem situace bez možnosti do děje zasáhnou případně ho ovlivnit jinak než pláčem či snahou o navázání komunikace s rodiči. 

Můžeme pomoci

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Pomáhá jednotlivým, párům a rodinám nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout

 • Kontakt
  Mozartova 449, 530 09 Pardubice
 • Objednávání klientů
  Objednání po telefonu je možné pouze v čase 8:00 – 11:00
  tel. 466 263 080
  603 273 948
  e-mail: pardubice@poradnapardubice.cz
 • Konzultační hodiny
  Po, St 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
  Út, Čt 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
  Pá 8:00 – 12:00

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči klientům ve věku 3 až 19 let, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. Poskytuje např. konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě, vhodných postupů při výchově dítěte, rodinnou terapii, pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi atd.

 • Kontakt
  Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
 • Objednávání klientů
  tel. 466 410 327
  466 410 328
  e-mail: poradna@ppp-pardubice.cz
 • Konzultační hodiny
  Po, St 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
  Út, Čt 7:00 – 11:30 12:30 – 15:30
  Pá 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00

Amalthea

Posláním organizace je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí.

 • Kontakt
  Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
  tel. 466 302 058
  e-mail: amalthea@amalthea.cz

Další spektrum dostupných sociálních služeb pro rodinu

V Pardubicích existuje celá řada služeb zabývajících se problematikou rodin a dětí. Přehledný seznam kontaktů pro jednotlivé členy rodiny v krizové situaci, kterou neumí nebo nemohou řešit vlastními silami.

Partneři

Elektrárny Opatovice, a.s.

www.eop.cz

Foxconn Česká republika

www.foxconn.cz

Východočeské divadlo Pardubice

www.vcd.cz

Poradna pro rodinu
Pardubického kraje

www.poradnapardubice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

www.ppp-pardubice.cz

Dětské centrum Veská

www.dcveska.cz

Česká abilympijská asociace z.s.
Centrum Kosatec

www.centrumkosatec.cz